Koszyk

Zwroty i Reklamacje

Jeśli zauważyłeś/aś, że zakupiony u nas towar ma wadę lub jest w inny sposób niezgodny z umową, możesz złożyć reklamację na podstawie tzw. rękojmi konsumenckiej lub gwarancji, której udzielamy.
Warunki gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym, który znajdziesz tutaj.

Dokument gwarancyjny znajdziesz również załączony do Produktu, który u nas kupiłaś/eś.
Reklamację możesz złożyć również na podstawie tzw. rękojmi konsumenckiej, czyli niezgodności towaru z umową. Okres rękojmi to dwa lata od dostarczenia Ci towaru.

Reklamację możesz zgłosić w dowolnej formie np. drogą e-mailową na adres: kontakt@ogrodowebalie.pl zapomnij podać takich informacji, jak: dane kupującego, podstawa reklamacji, opis czego dotyczy reklamacja oraz sposób, w jaki chcesz, by została rozpatrzona. Możesz dołączyć także zdjęcia – to może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji. Jeśli jakiejś informacji zabraknie w Twoim zgłoszeniu, poprosimy Cię o jej uzupełnienie.

Na Twoją reklamację odpowiemy w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia jej do nas. Damy Ci w niej znać, czy reklamację rozpatrzyliśmy pozytywnie czy negatywnie. Do ewentualnej odmowy uznania reklamacji załączymy Ci uzasadnienie. W przypadku pozytywnego wyniku reklamacji, wadę (lub inną niezgodność z umową) usuniemy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, czyli zrobimy to tak szybko, jak to będzie możliwe.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w związku z reklamacją – skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@ogrodowebalie.pl lub nr tel.:+48 730 343 646

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ZWROTY

Jeśli zakupiłeś/aś towar w naszym sklepie internetowym, możesz go zwrócić w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia bez podawania przyczyny.

  1. Poinformuj nas o tym w dowolny sposób, np. na adres email: kontakt@ogrodowebalie.pl lub korzystając z tego FORMULARZA.
  2. Zapakuj produkt w odpowiedni sposób, by nie uległ uszkodzeniu w transporcie i odeślij na nasz adres: VR Rimas Janulewicz, ul. Grunwaldzka 2, 16-515 Puńsk. Koszty opakowania i wysyłki są po Twojej stronie.
  3. Nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia przez Ciebie od umowy zwrócimy Ci wpłacone przez Ciebie pieniądze w taki sam sposób, w jaki została uiszczona płatność przez Ciebie. Jeśli życzysz sobie otrzymać zwrot w inny sposób, poinformuj nas o tym. Jeśli płatność miała miejsce za pobraniem, podaj nam swój numer konta, na który mamy zwrócić pieniądze. Czas zwrotu płatności może się wydłużyć w przypadku, gdy opóźnisz zwrot produktu. W przypadku zniszczeń lub widocznych śladów użytkowania produktu, kwota zwrotu może ulec obniżeniu.

Zwróć uwagę, że prawo odstąpienia nie przysługuje, w przypadku:

  • umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • umów, których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umów o oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta;
  • a także pozostałych umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

W powyżej opisanych przypadkach odmówimy zwrotu płatności, o czym Cię poinformujemy w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.

Wszystkie szczegóły dotyczące reklamacji i zwrotów znajdują się w naszym regulaminie sklepu pod tym adresem: https://ogrodowebalie.pl/zwroty-r-reklamacje/, a szczegóły dotyczące gwarancji pod tym adresem: https://ogrodowebalie.pl/pliki-do-pobrania/.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w związku z reklamacją lub zwrotem – skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@ogrodowebalie.pl lub nr tel.: +48 730 343 646

Produkty wyprodukowane w UE

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram